Zarząd

PREZES ZARZĄDU: Przemysław Kaczor

WICEPREZES ZARZĄDU: Sławomir Krzysztotik

SKARBNIK: Tomasz Soszyński

SEKRETARZ: Sławomir Ceglarek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Wiesław Konieczny, Łukasz Hofman, Marian Pelec, Tomasz Leonarczyk, Agnieszka Filipowicz

KOMISJA REWIZYJNA: Tomasz Szymański, Jakub Walczak, Szymon Krzyżyński